YUW 06C

Detta regnummer har slutsiffra C. Det innebär att fordonet med bilnummer YUW 06C har besiktningsmånaden . Fordonet ska besiktigas under perioden . Om fordonet inte besiktas inom besiktningsperioden beläggs det med körförbud från och med den .

Bilnummer med Y som första bokstav började först inregistreras år 2015. Fordonet som idag har bilnummer YUW 06C kan dock ha inregistrerats senare eftersom de svenska registreringsnumren numera återanvänds.

För att bokstavera detta bilnummer anger man: Yngve - Urban - Wilhelm - Nolla - Sexa - Cesar

Via Transportstyrelsens hemsida går det att hitta detaljerade uppgifter om YUW 06C.