YGM 901

Detta regnummer har slutsiffra 1. Det innebär att fordonet med bilnummer YGM 901 har besiktningsmånaden januari. Fordonet ska besiktigas under perioden november - mars. Om fordonet inte besiktas inom besiktningsperioden beläggs det med körförbud från och med den 1 april.

Bilnummer med Y som första bokstav började först inregistreras år 2015. Fordonet som idag har bilnummer YGM 901 kan dock ha inregistrerats senare eftersom de svenska registreringsnumren numera återanvänds.

För att bokstavera detta bilnummer anger man: Yngve - Gustav - Martin - Nia - Nolla - Ett

Via Transportstyrelsens hemsida går det att hitta detaljerade uppgifter om YGM 901.