YDK 53L

Detta regnummer har slutsiffra L. Det innebär att fordonet med bilnummer YDK 53L har besiktningsmånaden . Fordonet ska besiktigas under perioden . Om fordonet inte besiktas inom besiktningsperioden beläggs det med körförbud från och med den .

Bilnummer med Y som första bokstav började först inregistreras år 2015. Fordonet som idag har bilnummer YDK 53L kan dock ha inregistrerats senare eftersom de svenska registreringsnumren numera återanvänds.

För att bokstavera detta bilnummer anger man: Yngve - David - Kalle - Femma - Trea - Ludvig

Via Transportstyrelsens hemsida går det att hitta detaljerade uppgifter om YDK 53L.