UXO 657

Detta regnummer har slutsiffra 7. Det innebär att fordonet med bilnummer UXO 657 har besiktningsmånaden september. Fordonet ska besiktigas under perioden juli - november. Om fordonet inte besiktas inom besiktningsperioden beläggs det med körförbud från och med den 1 december.

Bilnummer med U som första bokstav började först inregistreras år 2003. Fordonet som idag har bilnummer UXO 657 kan dock ha inregistrerats senare eftersom de svenska registreringsnumren numera återanvänds.

För att bokstavera detta bilnummer anger man: Urban - Xerxes - Olof - Sexa - Femma - Sju

Via Transportstyrelsens hemsida går det att hitta detaljerade uppgifter om UXO 657.