UKA 072

Detta regnummer har slutsiffra 2. Det innebär att fordonet med bilnummer UKA 072 har besiktningsmånaden februari. Fordonet ska besiktigas under perioden december - april. Om fordonet inte besiktas inom besiktningsperioden beläggs det med körförbud från och med den 1 maj.

Bilnummer med U som första bokstav började först inregistreras år 2003. Fordonet som idag har bilnummer UKA 072 kan dock ha inregistrerats senare eftersom de svenska registreringsnumren numera återanvänds.

För att bokstavera detta bilnummer anger man: Urban - Kalle - Adam - Nolla - Sju - Tvåa

Via Transportstyrelsens hemsida går det att hitta detaljerade uppgifter om UKA 072.