UEH 775

Detta regnummer har slutsiffra 5. Det innebär att fordonet med bilnummer UEH 775 har besiktningsmånaden juli. Fordonet ska besiktigas under perioden maj - september. Om fordonet inte besiktas inom besiktningsperioden beläggs det med körförbud från och med den 1 oktober.

Bilnummer med U som första bokstav började först inregistreras år 2003. Fordonet som idag har bilnummer UEH 775 kan dock ha inregistrerats senare eftersom de svenska registreringsnumren numera återanvänds.

För att bokstavera detta bilnummer anger man: Urban - Erik - Helge - Sju - Sju - Femma

Via Transportstyrelsens hemsida går det att hitta detaljerade uppgifter om UEH 775.