UBS 91X

Detta regnummer har slutsiffra X. Det innebär att fordonet med bilnummer UBS 91X har besiktningsmånaden . Fordonet ska besiktigas under perioden . Om fordonet inte besiktas inom besiktningsperioden beläggs det med körförbud från och med den .

Bilnummer med U som första bokstav började först inregistreras år 2003. Fordonet som idag har bilnummer UBS 91X kan dock ha inregistrerats senare eftersom de svenska registreringsnumren numera återanvänds.

För att bokstavera detta bilnummer anger man: Urban - Bertil - Sigurd - Nia - Ett - Xerxes

Via Transportstyrelsens hemsida går det att hitta detaljerade uppgifter om UBS 91X.