UBS 214

Detta regnummer har slutsiffra 4. Det innebär att fordonet med bilnummer UBS 214 har besiktningsmånaden april. Fordonet ska besiktigas under perioden februari - juni. Om fordonet inte besiktas inom besiktningsperioden beläggs det med körförbud från och med den 1 juli.

Bilnummer med U som första bokstav började först inregistreras år 2003. Fordonet som idag har bilnummer UBS 214 kan dock ha inregistrerats senare eftersom de svenska registreringsnumren numera återanvänds.

För att bokstavera detta bilnummer anger man: Urban - Bertil - Sigurd - Tvåa - Ett - Fyra

Via Transportstyrelsens hemsida går det att hitta detaljerade uppgifter om UBS 214.