TAM 00F

Sista siffran i regnumret är 0. Det innebär att fordonet med bilnummer TAM 00F har besiktningsmånaden december. Fordonet ska besiktigas under perioden oktober - februari. Om fordonet inte besiktas inom besiktningsperioden beläggs det med körförbud från och med den 1 mars.

Bilnumret har en bokstav som sista tecken, vilket betyder att fordonet med registreringsnummer TAM 00F först inregistrerades år 2019 eller senare.

För att bokstavera detta bilnummer anger man: Tore - Adam - Martin - Nolla - Nolla - Filip

Via Transportstyrelsens hemsida går det att hitta detaljerade uppgifter om TAM 00F.