SJR 26X

Sista siffran i regnumret är 6. Det innebär att fordonet med bilnummer SJR 26X har besiktningsmånaden augusti. Fordonet ska besiktigas under perioden juni - oktober. Om fordonet inte besiktas inom besiktningsperioden beläggs det med körförbud från och med den 1 november.

Bilnumret har en bokstav som sista tecken, vilket betyder att fordonet med registreringsnummer SJR 26X först inregistrerades år 2019 eller senare.

För att bokstavera detta bilnummer anger man: Sigurd - Johan - Rudolf - Tvåa - Sexa - Xerxes

Via Transportstyrelsens hemsida går det att hitta detaljerade uppgifter om SJR 26X.