RPR 764

Detta regnummer har slutsiffra 4. Det innebär att fordonet med bilnummer RPR 764 har besiktningsmånaden april. Fordonet ska besiktigas under perioden februari - juni. Om fordonet inte besiktas inom besiktningsperioden beläggs det med körförbud från och med den 1 juli.

Bilnummer med R som första bokstav började först inregistreras år 1999. Fordonet som idag har bilnummer RPR 764 kan dock ha inregistrerats senare eftersom de svenska registreringsnumren numera återanvänds.

För att bokstavera detta bilnummer anger man: Rudolf - Petter - Rudolf - Sju - Sexa - Fyra

Via Transportstyrelsens hemsida går det att hitta detaljerade uppgifter om RPR 764.