RNY 147

Detta regnummer har slutsiffra 7. Det innebär att fordonet med bilnummer RNY 147 har besiktningsmånaden september. Fordonet ska besiktigas under perioden juli - november. Om fordonet inte besiktas inom besiktningsperioden beläggs det med körförbud från och med den 1 december.

Bilnummer med R som första bokstav började först inregistreras år 1999. Fordonet som idag har bilnummer RNY 147 kan dock ha inregistrerats senare eftersom de svenska registreringsnumren numera återanvänds.

För att bokstavera detta bilnummer anger man: Rudolf - Niklas - Yngve - Ett - Fyra - Sju

Via Transportstyrelsens hemsida går det att hitta detaljerade uppgifter om RNY 147.