RCT 896

Detta regnummer har slutsiffra 6. Det innebär att fordonet med bilnummer RCT 896 har besiktningsmånaden augusti. Fordonet ska besiktigas under perioden juni - oktober. Om fordonet inte besiktas inom besiktningsperioden beläggs det med körförbud från och med den 1 november.

Bilnummer med R som första bokstav började först inregistreras år 1999. Fordonet som idag har bilnummer RCT 896 kan dock ha inregistrerats senare eftersom de svenska registreringsnumren numera återanvänds.

För att bokstavera detta bilnummer anger man: Rudolf - Cesar - Tore - Åtta - Nia - Sexa

Via Transportstyrelsens hemsida går det att hitta detaljerade uppgifter om RCT 896.