PTR 001

Detta regnummer har slutsiffra 1. Det innebär att fordonet med bilnummer PTR 001 har besiktningsmånaden januari. Fordonet ska besiktigas under perioden november - mars. Om fordonet inte besiktas inom besiktningsperioden beläggs det med körförbud från och med den 1 april.

Bilnummer med P som första bokstav började först inregistreras år 1992. Fordonet som idag har bilnummer PTR 001 kan dock ha inregistrerats senare eftersom de svenska registreringsnumren numera återanvänds.

För att bokstavera detta bilnummer anger man: Petter - Tore - Rudolf - Nolla - Nolla - Ett

Via Transportstyrelsens hemsida går det att hitta detaljerade uppgifter om PTR 001.