PPG 64D

Detta regnummer har slutsiffra D. Det innebär att fordonet med bilnummer PPG 64D har besiktningsmånaden . Fordonet ska besiktigas under perioden . Om fordonet inte besiktas inom besiktningsperioden beläggs det med körförbud från och med den .

Bilnummer med P som första bokstav började först inregistreras år 1992. Fordonet som idag har bilnummer PPG 64D kan dock ha inregistrerats senare eftersom de svenska registreringsnumren numera återanvänds.

För att bokstavera detta bilnummer anger man: Petter - Petter - Gustav - Sexa - Fyra - David

Via Transportstyrelsens hemsida går det att hitta detaljerade uppgifter om PPG 64D.