PAD 739

Detta regnummer har slutsiffra 9. Det innebär att fordonet med bilnummer PAD 739 har besiktningsmånaden november. Fordonet ska besiktigas under perioden september - januari. Om fordonet inte besiktas inom besiktningsperioden beläggs det med körförbud från och med den 1 februari.

Bilnummer med P som första bokstav började först inregistreras år 1992. Fordonet som idag har bilnummer PAD 739 kan dock ha inregistrerats senare eftersom de svenska registreringsnumren numera återanvänds.

För att bokstavera detta bilnummer anger man: Petter - Adam - David - Sju - Trea - Nia

Via Transportstyrelsens hemsida går det att hitta detaljerade uppgifter om PAD 739.