OLY 520

Detta regnummer har slutsiffra 0. Det innebär att fordonet med bilnummer OLY 520 har besiktningsmånaden december. Fordonet ska besiktigas under perioden oktober - februari. Om fordonet inte besiktas inom besiktningsperioden beläggs det med körförbud från och med den 1 mars.

Bilnummer med O som första bokstav började först inregistreras år 1988. Fordonet som idag har bilnummer OLY 520 kan dock ha inregistrerats senare eftersom de svenska registreringsnumren numera återanvänds.

För att bokstavera detta bilnummer anger man: Olof - Ludvig - Yngve - Femma - Tvåa - Nolla

Via Transportstyrelsens hemsida går det att hitta detaljerade uppgifter om OLY 520.