OJN 649

Detta regnummer har slutsiffra 9. Det innebär att fordonet med bilnummer OJN 649 har besiktningsmånaden november. Fordonet ska besiktigas under perioden september - januari. Om fordonet inte besiktas inom besiktningsperioden beläggs det med körförbud från och med den 1 februari.

Bilnummer med O som första bokstav började först inregistreras år 1988. Fordonet som idag har bilnummer OJN 649 kan dock ha inregistrerats senare eftersom de svenska registreringsnumren numera återanvänds.

För att bokstavera detta bilnummer anger man: Olof - Johan - Niklas - Sexa - Fyra - Nia

Via Transportstyrelsens hemsida går det att hitta detaljerade uppgifter om OJN 649.