NFY 079

Detta regnummer har slutsiffra 9. Det innebär att fordonet med bilnummer NFY 079 har besiktningsmånaden november. Fordonet ska besiktigas under perioden september - januari. Om fordonet inte besiktas inom besiktningsperioden beläggs det med körförbud från och med den 1 februari.

Bilnummer med N som första bokstav började först inregistreras år 1987. Fordonet som idag har bilnummer NFY 079 kan dock ha inregistrerats senare eftersom de svenska registreringsnumren numera återanvänds.

För att bokstavera detta bilnummer anger man: Niklas - Filip - Yngve - Nolla - Sju - Nia

Via Transportstyrelsens hemsida går det att hitta detaljerade uppgifter om NFY 079.