MHB 172

Detta regnummer har slutsiffra 2. Det innebär att fordonet med bilnummer MHB 172 har besiktningsmånaden februari. Fordonet ska besiktigas under perioden december - april. Om fordonet inte besiktas inom besiktningsperioden beläggs det med körförbud från och med den 1 maj.

Bilnummer med M som första bokstav började först inregistreras år 1985. Fordonet som idag har bilnummer MHB 172 kan dock ha inregistrerats senare eftersom de svenska registreringsnumren numera återanvänds.

För att bokstavera detta bilnummer anger man: Martin - Helge - Bertil - Ett - Sju - Tvåa

Via Transportstyrelsens hemsida går det att hitta detaljerade uppgifter om MHB 172.