MCT 522

Detta regnummer har slutsiffra 2. Det innebär att fordonet med bilnummer MCT 522 har besiktningsmånaden februari. Fordonet ska besiktigas under perioden december - april. Om fordonet inte besiktas inom besiktningsperioden beläggs det med körförbud från och med den 1 maj.

Bilnummer med M som första bokstav började först inregistreras år 1985. Fordonet som idag har bilnummer MCT 522 kan dock ha inregistrerats senare eftersom de svenska registreringsnumren numera återanvänds.

För att bokstavera detta bilnummer anger man: Martin - Cesar - Tore - Femma - Tvåa - Tvåa

Via Transportstyrelsens hemsida går det att hitta detaljerade uppgifter om MCT 522.