LFB 878

Detta regnummer har slutsiffra 8. Det innebär att fordonet med bilnummer LFB 878 har besiktningsmånaden oktober. Fordonet ska besiktigas under perioden augusti - december. Om fordonet inte besiktas inom besiktningsperioden beläggs det med körförbud från och med den 1 januari.

Bilnummer med L som första bokstav började först inregistreras år 1982. Fordonet som idag har bilnummer LFB 878 kan dock ha inregistrerats senare eftersom de svenska registreringsnumren numera återanvänds.

För att bokstavera detta bilnummer anger man: Ludvig - Filip - Bertil - Åtta - Sju - Åtta

Via Transportstyrelsens hemsida går det att hitta detaljerade uppgifter om LFB 878.