LDO 816

Detta regnummer har slutsiffra 6. Det innebär att fordonet med bilnummer LDO 816 har besiktningsmånaden augusti. Fordonet ska besiktigas under perioden juni - oktober. Om fordonet inte besiktas inom besiktningsperioden beläggs det med körförbud från och med den 1 november.

Bilnummer med L som första bokstav började först inregistreras år 1982. Fordonet som idag har bilnummer LDO 816 kan dock ha inregistrerats senare eftersom de svenska registreringsnumren numera återanvänds.

För att bokstavera detta bilnummer anger man: Ludvig - David - Olof - Åtta - Ett - Sexa

Via Transportstyrelsens hemsida går det att hitta detaljerade uppgifter om LDO 816.