KWT 89U

Sista siffran i regnumret är 9. Det innebär att fordonet med bilnummer KWT 89U har besiktningsmånaden november. Fordonet ska besiktigas under perioden september - januari. Om fordonet inte besiktas inom besiktningsperioden beläggs det med körförbud från och med den 1 februari.

Bilnumret har en bokstav som sista tecken, vilket betyder att fordonet med registreringsnummer KWT 89U först inregistrerades år 2019 eller senare.

För att bokstavera detta bilnummer anger man: Kalle - Wilhelm - Tore - Åtta - Nia - Urban

Via Transportstyrelsens hemsida går det att hitta detaljerade uppgifter om KWT 89U.