KJE 50W

Sista siffran i regnumret är 0. Det innebär att fordonet med bilnummer KJE 50W har besiktningsmånaden december. Fordonet ska besiktigas under perioden oktober - februari. Om fordonet inte besiktas inom besiktningsperioden beläggs det med körförbud från och med den 1 mars.

Bilnumret har en bokstav som sista tecken, vilket betyder att fordonet med registreringsnummer KJE 50W först inregistrerades år 2019 eller senare.

För att bokstavera detta bilnummer anger man: Kalle - Johan - Erik - Femma - Nolla - Wilhelm

Via Transportstyrelsens hemsida går det att hitta detaljerade uppgifter om KJE 50W.