GEH 624

Detta regnummer har slutsiffra 4. Det innebär att fordonet med bilnummer GEH 624 har besiktningsmånaden april. Fordonet ska besiktigas under perioden februari - juni. Om fordonet inte besiktas inom besiktningsperioden beläggs det med körförbud från och med den 1 juli.

Bilnummer med G som första bokstav började först inregistreras år 1973. Fordonet som idag har bilnummer GEH 624 kan dock ha inregistrerats senare eftersom de svenska registreringsnumren numera återanvänds.

För att bokstavera detta bilnummer anger man: Gustav - Erik - Helge - Sexa - Tvåa - Fyra

Via Transportstyrelsens hemsida går det att hitta detaljerade uppgifter om GEH 624.