FYF 855

Detta regnummer har slutsiffra 5. Det innebär att fordonet med bilnummer FYF 855 har besiktningsmånaden juli. Fordonet ska besiktigas under perioden maj - september. Om fordonet inte besiktas inom besiktningsperioden beläggs det med körförbud från och med den 1 oktober.

Bilnummer med F som första bokstav började först inregistreras år 1973. Fordonet som idag har bilnummer FYF 855 kan dock ha inregistrerats senare eftersom de svenska registreringsnumren numera återanvänds.

För att bokstavera detta bilnummer anger man: Filip - Yngve - Filip - Åtta - Femma - Femma

Via Transportstyrelsens hemsida går det att hitta detaljerade uppgifter om FYF 855.