FGJ 55F

Sista siffran i regnumret är 5. Det innebär att fordonet med bilnummer FGJ 55F har besiktningsmånaden juli. Fordonet ska besiktigas under perioden maj - september. Om fordonet inte besiktas inom besiktningsperioden beläggs det med körförbud från och med den 1 oktober.

Bilnumret har en bokstav som sista tecken, vilket betyder att fordonet med registreringsnummer FGJ 55F först inregistrerades år 2019 eller senare.

För att bokstavera detta bilnummer anger man: Filip - Gustav - Johan - Femma - Femma - Filip

Via Transportstyrelsens hemsida går det att hitta detaljerade uppgifter om FGJ 55F.