EGX 458

Detta regnummer har slutsiffra 8. Det innebär att fordonet med bilnummer EGX 458 har besiktningsmånaden oktober. Fordonet ska besiktigas under perioden augusti - december. Om fordonet inte besiktas inom besiktningsperioden beläggs det med körförbud från och med den 1 januari.

Bilnummer med E som första bokstav började först inregistreras år 1973. Fordonet som idag har bilnummer EGX 458 kan dock ha inregistrerats senare eftersom de svenska registreringsnumren numera återanvänds.

För att bokstavera detta bilnummer anger man: Erik - Gustav - Xerxes - Fyra - Femma - Åtta

Via Transportstyrelsens hemsida går det att hitta detaljerade uppgifter om EGX 458.