BEJ 723

Detta regnummer har slutsiffra 3. Det innebär att fordonet med bilnummer BEJ 723 har besiktningsmånaden mars. Fordonet ska besiktigas under perioden januari - maj. Om fordonet inte besiktas inom besiktningsperioden beläggs det med körförbud från och med den 1 juni.

Bilnummer med B som första bokstav började först inregistreras år 1973. Fordonet som idag har bilnummer BEJ 723 kan dock ha inregistrerats senare eftersom de svenska registreringsnumren numera återanvänds.

För att bokstavera detta bilnummer anger man: Bertil - Erik - Johan - Sju - Tvåa - Trea

Via Transportstyrelsens hemsida går det att hitta detaljerade uppgifter om BEJ 723.