AOS 979

Detta regnummer har slutsiffra 9. Det innebär att fordonet med bilnummer AOS 979 har besiktningsmånaden november. Fordonet ska besiktigas under perioden september - januari. Om fordonet inte besiktas inom besiktningsperioden beläggs det med körförbud från och med den 1 februari.

Bilnummer med A som första bokstav började först inregistreras år 1973. Fordonet som idag har bilnummer AOS 979 kan dock ha inregistrerats senare eftersom de svenska registreringsnumren numera återanvänds.

För att bokstavera detta bilnummer anger man: Adam - Olof - Sigurd - Nia - Sju - Nia

Via Transportstyrelsens hemsida går det att hitta detaljerade uppgifter om AOS 979.