AEX 75D

Sista siffran i regnumret är 5. Det innebär att fordonet med bilnummer AEX 75D har besiktningsmånaden juli. Fordonet ska besiktigas under perioden maj - september. Om fordonet inte besiktas inom besiktningsperioden beläggs det med körförbud från och med den 1 oktober.

Bilnumret har en bokstav som sista tecken, vilket betyder att fordonet med registreringsnummer AEX 75D först inregistrerades år 2019 eller senare.

För att bokstavera detta bilnummer anger man: Adam - Erik - Xerxes - Sju - Femma - David

Via Transportstyrelsens hemsida går det att hitta detaljerade uppgifter om AEX 75D.