ADA 09B

Sista siffran i regnumret är 9. Det innebär att fordonet med bilnummer ADA 09B har besiktningsmånaden november. Fordonet ska besiktigas under perioden september - januari. Om fordonet inte besiktas inom besiktningsperioden beläggs det med körförbud från och med den 1 februari.

Bilnumret har en bokstav som sista tecken, vilket betyder att fordonet med registreringsnummer ADA 09B först inregistrerades år 2019 eller senare.

För att bokstavera detta bilnummer anger man: Adam - David - Adam - Nolla - Nia - Bertil

Via Transportstyrelsens hemsida går det att hitta detaljerade uppgifter om ADA 09B.