AAA 00A

Detta regnummer har slutsiffra A. Det innebär att fordonet med bilnummer AAA 00A har besiktningsmånaden . Fordonet ska besiktigas under perioden . Om fordonet inte besiktas inom besiktningsperioden beläggs det med körförbud från och med den .

Bilnummer med A som första bokstav började först inregistreras år 1973. Fordonet som idag har bilnummer AAA 00A kan dock ha inregistrerats senare eftersom de svenska registreringsnumren numera återanvänds.

För att bokstavera detta bilnummer anger man: Adam - Adam - Adam - Nolla - Nolla - Adam

Via Transportstyrelsens hemsida går det att hitta detaljerade uppgifter om AAA 00A.